Architectenbureau Paul de Ruiter bna

De kernwoorden innovatie, duurzaamheid, identiteit en interactie liggen ten grondslag aan de visie van ons bureau. De toekomst dichterbij brengen door innovatieve architectuur te maken, dat is primair ons streven. Het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken en onverwachte en grensverleggende oplossingen bieden. Om vooruitgang te boeken moet je als architect buiten de bestaande kaders durven treden en verder gaan dan de norm; processen doorbreken. Dat betekent dat je doortastend moet zijn en de betrokken partijen vanaf het begin bij het proces moet aansluiten, om zo de werkelijke behoeften van de opdrachtgever bloot te leggen. Geïnspireerde samenwerking maakt innovatieve architectuur.

Architectenbureau Paul de Ruiter is in 1994 opgericht en telt ca. 18 medewerkers. We zijn gehuisvest in een voormalige staalwerkplaats die we op eigen initiatief volledig hebben gerenoveerd en omgebouwd tot een bedrijfsverzamelgebouw waarin, naast wijzelf, verschillende creatieve bedrijven zijn gevestigd.