Duurzaamheid

Duurzame gebouwen zijn intelligente gebouwen

Wij zien het als onze taak om tot een ontwerp te komen dat energie oplevert, zowel in technische als in menselijke zin. Intelligente gebouwen hebben een duidelijke invloed op de samenleving. Ze vitaliseren en leiden daarmee tot nieuwe inzichten en hogere prestaties. verder >

Innovatie

Kennisuitwisseling noodzakelijk

Innovatie begint bij kennisuitwisseling tussen alle partijen om een integraal ontwerpproces te creëren. Zo ontstaan gebouwen die voldoen aan de werkelijke behoeften van de opdrachtgever, gebruiker en hun omgeving. Innovatieve verbeteringen komen voort uit de behoefte om een hogere kwaliteit van architectuur te realiseren. Niet alleen in technische of esthetische zin, maar ook in de waarde van het gebruik. Want kwaliteit zit in de buitenkant van een gebouw, maar meer nog in haar interne functies. In een gezond binnenklimaat, slim ruimtegebruik en nieuwe flexibiliteit. Ons bureau investeert daarom veel in Research & Development: we zijn altijd op zoek naar een extra dimensie in de architectuur, naar intelligente architectuur, waarvan mensen - zowel in letterlijke als in figuurlijke zin - energie krijgen. verder >

Onderwijs

Iedere school is uniek

Scholen zijn dynamische bouwwerken waar kinderen en jongvolwassenen zich ontwikkelen tot een zelfstandig individu. Tegenwoordig is het succesvol overdragen van kennis en kennis delen meer een interactieve, sociale opgave geworden in plaats van een klassikale. Onderwijsgebouwen vragen daarom om een gelijkmatige spreiding van leren, werken en onderzoeken. verder >

Transitie

Transformatie van leegstaande kantoorgebouwen

Ruim 15 procent van alle kantoren in Nederland staat ongebruikt langs de snelweg, op bedrijventerreinen of in en om de steden. Wij zijn van mening dat het van maatschappelijk belang is de bestaande (leegstaande) kantoorgebouwen zo intelligent mogelijk om te vormen naar energieneutrale, duurzame werkomgevingen waarin mensen zich goed en energiek voelen. We creëren letterlijk ruimte voor efficiënt, innovatief werken. verder >

Zorg

Zorg voor ouderen

Nederland vergrijst in hoog tempo. Deze ontwikkeling vraagt om nieuwe architectonische en stedenbouwkundige woon- en zorgconcepten voor ouderen. We zullen geen oplossing vinden als we deze blijven zoeken in het efficiënter en goedkoper maken van het bestaande systeem. Wij geloven dat de oplossing voor een betere ouderenzorg grotendeels in ons vakgebied ligt besloten: in een woonomgeving die werkelijk zorgzaam kan zijn. verder >